Close

Sluníčka

Charakteristika třídy Sluníčka:

Jsme třída plná dětí ve věku 3 až 5 let a  říkáme si „SLUNÍČKA“.

Pro školní rok 2021/2022 je v naší třídě zapsáno 26 dětí z toho 14 děvčat a 12 chlapců. Režim dne ve třídě je časově přizpůsoben potřebám jednotlivých dětí (stolování, hygiena, přechody na pobyt venku, odpočinek). V naší třídě je veselo, rádi společně tancujeme, zpíváme, hrajeme různé hry, kreslíme pastelkami, tvoříme z tradičních i netradičních materiálů a také rádi malujeme barvami. Všechny aktivity, se kterými se v průběhu dne setkáváme nám pomáhají k všestrannému rozvoji, k získávání nových zkušeností a dovedností potřebné pro život a také nám pomáhají k prožívání radosti z učení a poznávání nových věcí. Ve třídě máme jednotná společná pravidla, kterými se řídí jak děti, tak i paní učitelky. Společně se s nimi seznamujeme na začátku školního roku pomocí jednoduchých piktogramů, které máme umístěné v prostorách třídy. „Naše“ děti se snažíme vést k jejich samostatnosti při sebeobsluze, rozvíjíme jejich pohybové dovednosti, vytváříme kladný vztah k přírodě, učíme děti, že pomáhat druhým a být k druhým ohleduplný je důležité a vyplácí se to. Vzdělávací nabídka ve třídě Sluníček vychází ze záměrů integrovaných bloků ŠVP PV a je rozpracována do tematických celků. Obsah a vzdělávací nabídka je pestrá, zohledněná vzhledem k ročnímu období a přizpůsobená individuálním potřebám dětí.  Našim společným cílem je spokojené dítě, které se v prostředí Mateřské školy cítí jistě a bezpečně.

Třídní učitelky: Bc. Daniela Ventrčová

                           Bc. Marie Švajdová


„Motto“

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!

Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete!

Kolik je tu zvířátek, kolik ptáčků, ptáčátek!

Kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí!

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!“

                                                                                         Jan Čarek – Ráj domova