Distanční výuka v Nevšové

 

 

 

 

 

 

Distanční vzdělávání v Mateřské škole Nevšová

V případě uzavření MŠS v důsledku špatné epidemiologické situace nebo krizového stavu,

rozhodnutím ředitele školy nebo krizového štábu si budou děti plnit povinné předškolní vzdělávání distančně.

• MŠS bude komunikovat se zákonnými zástupci dítěte pomocí e-mailové pošty a telefonicky,

• rodičům budou pravidelně poskytovány didaktické materiály ke vzdělávání vycházející z ŠVP PV Barevný rok.

V rámci komplexnosti distančního vzdělávání dětí v MŠS budou do tohoto vzdělávání zapojeny také mladší děti.

V takovém případě bude nabídka rozdělena podle věku dětí.

Děkujeme za spolupráci