Close

Berušky

Charakteristika třídy Berušky:

Třída berušek se nachází v 1. patře starší části budovy MŠ Malé Pole. Jedná se o třídu heterogenní, s věkovým rozpětím 4–6 let v aktuálním složení 13 děvčat a 12 chlapců. V beruškách není zatím integrováno žádné dítě, ani nemá nikdo individuální plán výuky. Třída je uzpůsobena výukou, výzdobou (nástěnná abeceda, číslice, nástěnný kalendář) i třídním plánem spolu s motivační básničkou věkovému složení dětí starších. Pro úplnost uvádíme motivační říkanku, ve které se názvy probíraných témat objevují.  Chceme se zaměřit na samostatný vyzrálý projev ve všech směrech odpovídající danému věku. Konkrétní výčet by byl dlouhý, proto jen pro příklad uvádíme: grafomotorika, správná výslovnost, základní matematické znalosti, enviromentální výchova atd.

Třídní učitelky: Gabriela Florešová
                           Lea Frenzelová
                           Bc. Barbora BursováMotivační básnička Berušek:

S beruškou se naučíme,
to, co ještě neumíme.
V září třeba jak se chovat máme,
co na poli a v sadě sklízíváme.

Jak jmenují se noví kamarádi
a co v celém roce děláváme rádi.
Jak střídají se roční období,
co nevíme, beruška napoví.

V říjnu nás beruška naučí poznat celý dvorek
i jak jmenuje se každý stromek.
Pak přidá k tomu, kdo v lese žije
a co znamená pojem ekologie.

V listopadu nám vysvětlí ráda,
jak pracuje moje tělo i tělo kamaráda.
Pak také jak zeměkoule funguje
a co všecko v našem městě najít jde.

Nevynechá ani, kdo patří do rodiny
a že blíží se nám Mikuláš a čertoviny.
V prosinci nám vysvětlí i ukáže sníh
a vyrobí pár přání vánočních.

V lednu naučí nás, z čeho věci jsou
A pak odmění nás pohádkou.
Musíme se s ní naučit zahnat bacily,
abychom se v únoru při pokusech bavili.

Beruška dbá na bezpečné chování
i práci s knihou, to nudu zahání!
V březnu s námi jaro kytičkami přivítá
a vysvětlí, jak vzduch i voda je důležitá.

Beruška nám kouzlo hor otevře
a naučí nás názvy mláďat na jaře.
Pak oslavíme Velikonoce
a už hledáme broučky na louce.

I s vesmírem nás seznámí
a pozve dinosaury za námi.
Že v květnu má svátek naše maminka?
To pro nás není novinka.

Co dozvíme se ještě na jaře?
Jaká tajemství má moře.
Beruška zná spoustu povolání,
o kterých nemáme my zatím zdání.

V červnu slaví svátek děti,
potom dozvíme se, co, jezdí, plave nebo letí.
Ukáže nám prázdninový svět
A jak hrady z písku vystavět.

Pak besídkou se rozloučíme
A do školy se vypravíme.