Close

Kamarádi

Charakteristika třídy Kamarádi:

Třída Kamarádi se nachází v obci Slavičín – Nevšová. Je to heterogenní třída dětí ve věku od dvou do šesti let. Třída Kamarádi se nachází v prostorné budově, je zde velká třída, herna, pracovna, šatna, sociální zařízení pro děti i zaměstnance, školní kuchyně a jídelna. Předností mateřské školy je její umístění v klidném prostředí uprostřed krásné přírody. Součástí mateřské školy je velká zahrada s širokou škálou herních prvků. V přední části zahrady je pískoviště a herní prvky, které slouží k rozvoji motorických dovedností dětí. Je zde také zastřešený altán s lavičkami sloužící nejen k hrám dětí, ale i k řízeným činnostem a setkávání s rodiči. V zadní části zahrady byl vybudován prostor k enviromentální výchově dětí v průběhu celého školního roku (pěstování a sklizeň ovoce a zeleniny, bylinek, pozorování motýlů, ptáků, péče o ně, pozorování stromů, posezení u ohně apod.)

Při mateřské škole pracuje logopedický kroužek pod vedením paní učitelek a intenzivně spolupracujeme se členy Klubu seniorů v Nevšové (besídky, petanque, slavíme Den seniorů a Den dětí).

Ve třídě Kamarádů se snažíme o vytváření prostředí plného pohody, pochopení, vzájemné tolerance, ochoty pomoci, příkladu starších dětí mladším, individuálním přístupem.

Paní učitelky:   Michaela Gubischová

                           Radka Boráňová


Jaro, léto, podzim, zima,

v naší školce je vždy prima.

Přijď do školky vždycky rád,

Budeme si spolu hrát,

tvořit, zpívat, tancovat.

Celý den se budem smát,

každý je náš kamarád.

                

                                                                           „VŠICHNI JSME KAMARÁDI A VŠICHNI SE TU MÁME RÁDI!“