Close

Lvíčci

Charakteristika třídy Lvíčci:

Naše třída se jmenuje „Lvíčci“. Nachází se v pavilonu u ředitelny, na patře, po pravé straně. V letošním školním roce máme zapsáno 24 dětí, z toho 12 chlapců a 12děvčat. Snažíme se, aby všechny děti byly v naší třídě spokojené a aby vše, co v naší třídě uděláme, jim bylo prospěšné.

Po úpravách třídy a sestěhování nábytku se zvětšil prostor pro pohybové a spontánní činnosti dětí.

 

Motto třídy:

„My jsme lvíčci malí,

veselí a hraví.

Když budeme dobře jíst,

budeme velkou sílu mít.

Říkají nám zvířat král,

každý by si s námi hrál.“

 

Vybavení třídy:

Naše třída se nachází v patře, hned po pravé straně.

 

V přízemí je k dispozici šatna a botník s oddělenými prostory pro přezouvání a převlékání dětí. Každé dítě má svou značku.

 

Třída je vybavena dřevěným nábytkem do bílo-modré barvy, s dostatečným množstvím hraček. Třída je v prostoru rozdělena na dvě části.

 

V části se stolky se děti stravují a věnují výtvarným, tvořivým, či jiným činnostem, které se obvykle dějí u stolku (kreslení, malování, vystřihování, a jiné tvoření, prohlížení knih, stavba puzzle, lego, magnetické stavebnice, apod.). Volně přístupná je kreslicí tabule.

 

V druhé části třídy mají děti k dispozici hrací koutky pro chlapce i pro dívky- kuchyňka, obchod, tělovýchovný koutek, kočárky s panenkami, molitanové kostky, auta všech velikostí. Při hrách používáme hračky typu „logiko“, „chytré hračky“.

V tomto prostoru s dětmi také cvičíme. Při cvičení máme k dispozici různé nářadí-lavičky, překážky a náčiní-míče, obruče, padák, stuhy, lana, gumy, apod. Třída je vybavena rádiem, klavírem a celou řadou rytmických hudebních nástrojů, které často využíváme. 

Pro odpočinek dětí nemáme stálou ložnici, děti odpočívají na matracích v této druhé části třídy.

 

Součástí třídy je sociální zařízení s vyhovujícími hygienickými požadavky. Jsou zde 4 oddělené dětské toalety, 4 umyvadla a příčkami oddělené věšáky pro ručník každého dítěte. V případě nehody je v umývárně sprchový kout.

 

 

 

 

Pravidla třídy:

V naší třídě máme vytvořena pravidla se symbolickými obrázky. Jsou umístěna na viditelném a přehledném místě. Po představení pravidel budeme důsledně vyžadovat jejich dodržování.

Odpočinkové pravidlo- mluvíme potichu, nedupeme, a nerušíme kamarády při odpočinku.

Srdíčkové pravidlo- jsme kamarádi, máme se rádi, půjčujeme si hračky.

Pusinkové pravidlo- používáme slovíčka „dobrý den“, „nashledanou“, „prosím“ a „děkuji“.

Šnečkové pravidlo- ve třídě běháme jen při pohybových hrách či cvičení.

Hračkové pravidlo- hračky vracíme na své místo a udržujeme čistotu.

Kapičkové pravidlo- vodou neplýtváme, chráníme sebe i přírodu.

 

 

 

Vzdělávací záměr třídy:

Hlavním vzdělávacím cílem pro nás bude adaptace šesti nových dětí na nové prostředí. Všechny děti povedeme k upevňování hygienických návyků a také k samostatnosti jak důvěře ve vlastní schopnosti. Zaměříme se na činnosti vedoucí k rozvoji smyslu pro spolupráci, sebepoznání, lepší komunikaci a respektování pravidel. Budeme u dětí rozvíjet jejich interaktivní a komunikativní dovednosti. Nadále budeme podporovat vzájemné kamarádské vztahy. Při tom budeme zohledňovat individuální zvláštnosti a schopnosti dětí, a tak vytvářet bezpečné prostředí. Zpětně budeme vyhodnocovat tematické celky.

V dětech budeme podporovat touhu po nových informacích, vést je k tomu, aby získané vědomosti dokázaly uplatňovat i v následných činnostech. Také se budeme věnovat podpoře grafomotorických dovedností. Budeme podporovat radost ze zvládnutého a přirozenou dětskou zvídavost. Při práci budeme využívat knihy a encyklopedie, tak aby děti získaly povědomí o tom, že v knihách najdou vědomosti a informace, které jsou pro ně přínosem.