Close

Lvíčci

Charakteristika třídy Lvíčci:

Naše třída se jmenuje „Lvíčci“. Nachází se v pavilonu u ředitelny, na patře, po pravé straně. V letošním školním roce máme zapsáno 22 dětí, z toho 14 chlapců a 8děvčat. 1 čtyřletý, 23 tříletých, z toho 4 děti budou mít do konce kalendářního roku 4 roky. Snažíme se, aby všechny děti byly v naší třídě spokojené a aby vše, co v naší třídě uděláme, jim bylo prospěšné.

Po úpravách třídy a sestěhování nábytku se zvětšil prostor pro pohybové a spontánní činnosti dětí.

Vzdělávací záměr třídy:

Hlavním vzdělávacím cílem pro nás bude adaptace nových dětí na nové prostředí. Povedeme děti k upevňování hygienických návyků a také k samostatnosti a k důvěře ve vlastní schopnosti. Zaměříme se na činnosti vedoucí k rozvoji smyslu pro spolupráci, sebepoznání, lepší komunikaci a respektování pravidel. Budeme u dětí rozvíjet jejich interaktivní a komunikativní dovednosti. Nadále budeme podporovat vzájemné kamarádské vztahy. Při tom budeme zohledňovat individuální zvláštnosti a schopnosti dětí, a tak vytvářet bezpečné prostředí. Zpětně budeme vyhodnocovat tematické celky.

V dětech budeme podporovat touhu po nových informacích, vést je k tomu, aby získané vědomosti dokázaly uplatňovat i v následných činnostech. Také se budeme věnovat podpoře grafomotorických dovedností. Budeme podporovat radost ze zvládnutého a přirozenou dětskou zvídavost. Při práci budeme využívat knihy a encyklopedie, tak aby děti získaly povědomí o tom, že v knihách najdou vědomosti a informace, které jsou pro ně přínosem.


Třídní učitelky: Bc. Sára Vítková
                           Miroslava Hověžáková


Motto třídy:

„My jsme lvíčci malí,

veselí a hraví.

Když budeme dobře jíst,

budeme velkou sílu mít.

Říkají nám zvířat král,

každý by si s námi hrál.“