Projekty MŠ Slavičín

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

 

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3. 1

V rámci komponenty 3. 1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Povinná publicita projektu: MSMT-letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU.pdf

—————————————————————————-

Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ Slavičín – Malé Pole

Akceptační číslo: 1190700324

Příjemce podpory: Mateřská škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava stávající zahrady mateřské školy na zahradu s prvky přírodní zahrady. Po úpravách bude zahrada poskytovat dětem praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Bude se jednat zejména o expozici léčivých a aromatických bylin a pozorovací kompostovací centrum. Součástí budou také vyvýšené záhony, hobití díra a kameniště.

——————————————————————————–

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017275

Výzva

02_20_080 – Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

3.I/5 – Chůva – personální podpora MŠ

3.I/9 – Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

——————————————————————————–

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

402 648,00

Dotace EU

342 250,79

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

60 397,21

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

Doba realizace

9/2020 – 8/2021

Personální podpora a spolupráce s rodiči dětí v MŠ Slavičín Malé Pole II

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008726

Výzva

02_18_063 – Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

2.I/5 – Chůva – personální podpora MŠ

2.I/14 – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

——————————————————————————–

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

625 386,00

Dotace EU

531 578,10

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

93 807,90

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

Doba realizace

9/2018 – 8/2020

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

625 386,00

Dotace EU

531 578,10

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

93 807,90

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

Doba realizace

9/2018 – 8/2020