Close

Žabičky


Charakteristika třídy Žabičky 

Třída Žabičky se nachází v levé části  budovy MŠ Vlára. Třída je rozdělena na hernu a jídelnu. Z herny je přístup na sociální zařízení a do tělocvičny, lehárna se nachází v patře. Jedná se o heterogenní třídu ve věkovém rozpětí 2-4 roky. V letošním roce je zapsaných 23 dětí – 14 děvčat a 9 chlapců. Z loňského školního roku zůstalo ve třídě 5 dětí, zbylých 18 jsou nováčci. V této třídě vyučují paní učitelky Michaela Urbanová a Bc. Jana Hasíková. U dětí se ze začátku věnujeme hlavně adaptaci na nové prostředí, poznávání nových kamarádů a zvykání si na režim MŠ. Hravou formou budeme s dětmi procházet témata jako barvy, roční období, smysly, tradice, příroda, atd. Zařazujeme environmentální výchovu a snažíme se rozvíjet ostatní gramotnosti. V blízkosti MŠ se nachází les a rybník. Díky tomuto prostředí můžeme pozorovat pestrost přírody a využívat různé přírodniny ke tvoření a hrám.

Třídní učitelky: Michaela Urbanová
                           Bc. Jana Hasíková