Close

Sovičky

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY SOVIČKY:

Hlavní pedagogický záměr třídy je pomáhat dětem chápat okolní svět, motivovat je k dalšímu poznávání a učení, hlavně však k úspěšnému přechodu dalšího vzdělávání  v základní škole. Rozeznáváme individuální potřeby dětí pro jeho zdárný a všestranný rozvoj, připravujeme děti na získávání pocitu jistoty, sebedůvěry a zdravého sebevědomí. Děti se učí formou uvolňovacích cviků v grafomotorických cvičení správnému úchopu tužky, správnému tlaku na tužku a procvičování vizuomotoriky. Pozornost věnujeme k rozvíjení pozitivního vztahu dětí k rodnému městu a jeho přírodnímu okolí. Seznamujeme děti s přírodou – se stromy, zvířaty, lidmi, základními životními podmínkami (sluneční energie, voda, vzduch, půda) v nejbližším přírodním prostředí a školní zahradě na základě prožitků a praktických činností. Aktivity a činnosti související s přírodní tématikou a ekologií nazýváme environmentální vzdělávání. Třída je heterogenní, tedy smíšená věková kategorie  4 – 6 (7) let.