Pro rodiče

O NÁS

Dnem 1. 7. 2021 došlo ke spojení všech mateřských škol Slavičína pod jedno ředitelství, a proto Vám nyní naše internetové stránky chtějí krátce charakteristiku MŠ Malé Pole, Vlára, Hrádek a Nevšová přiblížit. Začneme u kapacitou i rozlohou největší z nich – MŠ Malé Pole. Obě budovy tohoto předškolního zařízení jsou lokalitou zasazeny do sídliště Malé Pole a propojeny spojovacím krčkem. Ve starší části školky najdete třídy Berušek a Lvíčků spolu s ředitelnou. V novější budově s proskleným vchodem se nachází třída Motýlků a Sluníček. Všechny třídy jsou heterogenní, skladbou co nejvíce rozlišené věkem. Vzdělávací náplň všech tříd je orientována spíše na environmentální výchovu, což znamená, že se děti přirozenou a věkově přiměřenou formou seznamují se zákonitostmi přírody pro nás tolik běžnými. V tomto nám všem velmi pomáhá prostorově velkorysá zahrada, které dominuje altánek, hmatové centrum s kameny, malá bylinková zahrádka, pozorovací panel se zeminou pro žížaly a hmyzí domek. Děti zde mají nově vytvořeny  přístřešky pro výuku venku i za deštivějšího počasí. Postupně se ještě bude zahrada dotvářet do finální podoby. Po úpravách se z ní stane srdce dění pro environmentální výchovu. Hojně děti z této školky využívají dopravního hřiště, vycházek po cyklostezce a veřejného hřiště s průlezkami v sousedství budov.

Další velkou školkou je MŠ Vlára, která je situována v centru starší části Slavičína na stejnojmenném sídlišti. Zde je nejvýraznějším charakteristickým bodem logopedická třída Koťátek, která se  stará o  děti s většími řečovými vadami pod vedením erudovaných učitelek. Denně je těmto malým dětem věnována speciální péče formou dechových, artikulačních cvičení a individuální péče při vyvozování a upevňování problematických hlásek. Dále je zde třída Soviček a Žabiček, obě orientované na environmentální výchovu. Všechny třídy MŠ Vlára mají k dispozici plně revitalizovanou zahradu s přírodními prvky a spoustou krásných zákoutí vhodných především pro námětové hry. Výhodou umístění této školky je také blízkost rybníka a lesa Hájenky.

Dalším pracovištěm je MŠ Hrádek, kde jde o smíšenou jednotřídku v krásném prostředí a nově zrekonstruované budově. Také zahrada je nová a plně v přírodním duchu. Pod názvem Broučci si můžete přečíst podrobnější charakteristiku daného pracoviště.

Poslední zmínkou v sestavě sloučených školek je MŠ Nevšová, která má jednu smíšenou třídu pod příznačným jménem Kamarádi. A opravdu zde panuje přátelské prostředí s environmentálním záměrem a nádhernou zahradou. Budova prochází momentálně rekonstrukcí. Ostatní bližší informace k této třídě se dozvíte přímo u odkazu pod jejím jménem Kamarádi.

NÁZEV

Mateřská škola Slavičín,

příspěvková organizace

Dlouhá 470, Slavičín 763 21

IČO: 70871531

ZŘIZOVATEL

Město Slavičín se sídlem Osvobození 25, 763 21

PROVOZNÍ DOBA

MŠ je v provozu v době od 6:00 – 16:00 hod.

MŠ je v provozu v době prázdnin od 6:00 – 15:30 hod.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 A PRÁZDNINOVÝ KALENDÁŘ (klikni)

REŽIM DNE

6:00 – 8:00

Scházení dětí ve třídě, ranní hra dle volby a přání dětí, částečně didakticky zacílená činnost, pohybová chvilka. 

8:00 – 9:30

Hygiena, svačina, plnění vzdělávacích cílů z třídního vzdělávacího programu pro MŠ, dokončování činností. 

9:30 – 11:30

Příprava na pobyt venku, hygiena, pobyt venku.

11:30 – 14:00

Hygiena, oběd, odpočinek, průběžné vstávání starších dětí.

14:00 – 16:00

Vstávání, hygiena, odpolední svačina, řízené nebo spontánní aktivity dle zájmu dětí, v letním období pobyt na zahradě MŠ, postupné odcházení domů.

ÚPLATA (ŠKOLNÉ) ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školné – 300,-Kč/měsíčně se platí formou inkasa 18. dne v měsíci.
Školné neplatí děti 1 rok před nástupem do ZŠ.