Třída Berušek

Charakteristika třídy Berušky:


Motivační básnička:

Krteček a jeho kamarádi,

Mají svoje děti rádi.

Do třídy berušek zavítali,

Aby vás se školou skamarádili.

Barevný rok s krtečkem Vás naučí,

Jak roční období se v kole otáčí.

Co slyšet, vidět v přírodě máme,

A jak se k sobě ve třídě chováme.


Třída berušek se nachází v 1. patře starší části budovy MŠ Malé Pole. Jedná se o třídu heterogenní, s věkovým rozpětím 3-4 roky a v aktuálním složení 11 chlapců a 12 děvčat. V beruškách není zatím integrováno žádné dítě, ani nemá nikdo individuální plán výuky. V této třídě vyučují paní učitelky: Gabriela Florešová, Lea Frenzelová a Bc. Barbora Fojtů. Kolektiv je vzhledem k věku dětí rozšířen o chůvu Šárku Šenkeříkovou. Třída je uzpůsobena výukou, výzdobou (nástěnné malby a výzdoba oken Krtečka a jeho kamarádů) i třídním plánem. Chceme se zaměřit na samostatný vyzrálý projev ve všech směrech, který odpovídá danému věku dětí. Konkrétní výčet by byl dlouhý, proto jen pro příklad uvádíme: adaptace na nové prostředí MŠ, sebeobsluha, samostatnost, aktivní i pasivní slovní zásoba, správná výslovnost apod.