Covid - 19

Covid-19

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

 

Vážení rodiče,

dle manuálů MŠMT k ochraně zdraví plyne pro školy povinnost, aby o osobě podezřelé z onemocnění COVID-19 v zařízení, která je účastníkem vzdělávání = dítě nebo zaměstnancem, byla informována spádová hygienická stanice. Jedná se o mimořádné situace, které se mohou objevit v průběhu pobytu v zařízení.

K uvedené povinnosti sdělujeme, že mezi základní klinická hodnocení se považuje teplota ≥ 37,3 °C, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu – pokud není možné tyto příznaky vysvětlit jinak. Může se jednat o jakýkoliv z uvedených příznaků, který vznikl akutně.

Škola v tomto případě dítě podezřelé z onemocnění okamžitě izoluje a zároveň rodiče vyzve, aby bezodkladně kontaktovali svého ošetřujícího lékaře ke stanovení diagnostického závěru.

Výše popsanou situaci škola oznámí krajské hygienické stanici (telefonicky nebo e-mailem) v následujícím rozsahu:

  • jméno a příjmení nemocného
  • datum narození
  • jméno a příjmení ošetřujícího lékaře (registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost)
  • tel. číslo na nemocného (v případě nezletilého žáka zákonného zástupce).

Zaměstnanec Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně na základě oznámení ověří, zda nemocný lékaře kontaktoval.

Lékaři pro děti a dorost byli ze strany KHS ZK požádáni o spolupráci, aby pro návrat ke vzdělávání vyplnili lékařský posudek (dostanete ve třídě), který by Vám usnadnil znovupřijetí dítěte do školy.

V případě pozitivního nálezu COVID-19, Vás bude krajská hygienická stanice informovat o přijatých karanténních opatřeních.

infolinka:724 221 953 a 577 006 759 (nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod.) Aktualizované informace a další pokyny lze nalézt na webu: www.khszlin.cz