Třída Lvíčků

Charakteristika třídy Lvíčků:

Třídní učitelky:

Miroslava Hověžáková

Adéla Solařová

Motto třídy:

„My jsme lvíčci malí,

veselí a hraví.

Když budeme dobře jíst,

budem velkou sílu mít.

Říkají nám zvířat král,

každý by si s námi hrál.“

Ve školním roce 2023/2024 máme přihlášených 23 dětí ve věku 3-5 let, z nichž 15 dětí dovrší během tohoto roku šesti let. Třídu Lvíčků bude navštěvovat 10 chlapců a 13 děvčat.

Hlavním vzdělávacím cílem pro nás bude adaptace osmi nových dětí na nové prostředí.Všechny děti povedeme k upevňování hygienických návyků a také k samostatnosti a

k důvěře ve vlastní schopnosti. Zaměříme se na činnosti vedoucí k rozvoji smyslu pro spolupráci, sebepoznání, lepší komunikaci a respektování pravidel. Budeme u dětí rozvíjet jejich interaktivní a komunikativní dovednosti. Nadále budeme podporovat vzájemné kamarádské vztahy. Při tom budeme zohledňovat individuální zvláštnosti a schopnosti dětí, a tak vytvářet bezpečné prostředí. Zpětně budeme vyhodnocovat tematické celky.

V dětech budeme podporovat touhu po nových informacích, vést je k tomu, aby získané vědomosti dokázaly uplatňovat i v následných činnostech. Budeme podporovat radost ze zvládnutého a přirozenou dětskou zvídavost.

Dále se zaměříme na přípravu k zápisu u dětí předškolního věku. Mladší děti budeme vést k samostatnosti v oblasti sebeobsluhy.

Naše třída je dostatečně vybavena herními koutky, prvky, pomůckami, díky kterým se dítě může každodenně rozvíjet.

Pravidla třídy:

V naší třídě máme vytvořena pravidla se symbolickými obrázky. Po představení pravidel budeme důsledně vyžadovat jejich dodržování.

Odpočinkové pravidlo- mluvíme potichu, nedupeme, a nerušíme kamarády při odpočinku.

Srdíčkové pravidlo- jsme kamarádi, máme se rádi, půjčujeme si hračky. Pusinkové pravidlo- používáme slovíčka „dobrý den“, „nashledanou“, „prosím“ a„děkuji“.

Šnečkové pravidlo- ve třídě běháme jen při pohybových hrách či cvičení.Hračkové pravidlo- hračky vracíme na své místo a udržujeme čistotu.

Kapičkové pravidlo- vodou neplýtváme, chráníme sebe i přírodu.