Close

Motýlci

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY MOTÝLKŮ

Počet dětí ve třídě-27                    kluci-12   holky-15

Věkové složení třídy – 5-6 let

V tomto školním roce budeme připravovat děti k zápisu do ZŠ, tomu přizpůsobíme skladbu TVP a obtížnost zvolených činností.
Budeme se podílet na tvorbě nového ŠVP, v letošním školním roce bude pro naši třídu závazný ŠVP: ŠKOLA HROU.
V průběhu celého školního roku budeme nadále vést děti k hodnocení svých výkonů, dodržování pravidel třídy, bezpečného chování ve třídě i na pobytech venku. Toto bude viditelně znázorněno na evaulační nástěnce v prostoru třídy. Rodiče budou informováni.
Nadále budeme spolupracovat s klinickými logopedy, naší prioritou bude aby všechny děti odcházely do ZŠ se správnou výslovností.
Po dohodě s ředitelem ZŠ zařadíme cvičení v tělocvičně, fyzickou kondici a pohybovou zdatnost dětí podpoříme zařazením tematických vycházek do přírody a jednotlivých částí města.
Navážeme na dlouhodobou tradici spolupráce s knihovnou a domem dětí.

Třídní učitelky:  Soukupová
                            Kozáčková