Close

MŠ Dlouhá

Mateřská škola která disponuje čtyřmi třídami – Lvíčci, Berušky, Sluníčka a Motýlci.
První tři třídy jsou smíšené a třída Motýlci jsou pro děti mezi 5-7 lety. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami umožňujeme s ohledem na jejich zdravotní stav integraci mezi svoje vrstevníky do tříd. Školka má kapacitu 110 dětí a zaměstnává 8 učitelek, 2 školnice a 2 kuchařky.