Close

Motýlci

Charakteristika třídy Motýlci:

Třídní učitelky:   Soukupová

                               Martinková            

 

V letošním školním roce bude pro přípravy učitelů závazný školní vzdělávací plán s názvem Barevný rok. Skladbu tohoto vzdělávacího plánu a obsah činností budeme přizpůsobovat vzhledem k individualitě každého dítěte. V letošním roce bude navštěvovat mateřskou školu 26 dětí, z toho 8 dětí s odkladem školní docházky. Pro tyto děti bude vytvořen individuální plán práce. 

 V naší třídě budeme děti během celého školního roku připravovat k nástupu do základní školy, budeme děti vést k hodnocení svých výkonů, k samostatnosti, dodržování pravidel třídy a bezpečného chování ve třídě i během pobytu venku.

Během školního roku se budeme seznamovat s okolím svého bydliště a bezpečností, budeme poznávat přírodu kolem nás, nová místa. 

Připravili jsme pro rodiče zábavné hodnocení toho, jak se dětem daří v jejich přípravě na vstup do základní školy.

V rámci logopedické prevence proběhne depistáž třídy a následná spolupráce s klinickými logopedy. Naší prioritou bude, aby všechny děti odcházely do základní školy se správnou výslovností.  

Abychom rozvíjeli fyzickou zdatnost a schopnosti dětí, zařadíme jednou týdně návštěvu tělocvičny ZŠ Vlára.

Navážeme na dlouhodobou spolupráci s knihovnou a keramickou dílnou na DDM Slavičín, organizacemi a institucemi města, Envirocentrem v Hostětíně, Envi centrem ve Vysokém Poli a Gymnáziem Jana Pivečky.