Close

Stravování


Vážení rodiče,

kteří jste vybrali platbu stravného inkasem, platba vám bude stržena 18. v měsíci. Po 23. dni v měsíci si zkontrolujete, jestli vám byla platba stržena správně.

Rodiče, kteří platí převodem z účtu (v tabulce typ platby H), uvedou při platbě variabilní symbol. Pokud máte sourozence, platby provádějte zvlášť. Platbu stravného a školného převodem z účtu provádějte na účet mateřské školy –č. ú. 86-2031710207/0100 do 20. 9. příslušného roku. V dalších měsících je termín do 15. dne v měsíci. Variabilní symbol mají děti stejný po celou dobu školní docházky.