Close

Historie školy

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1966 v části města Slavičína Malé Pole / dříve sídliště Míru / a uvedena do provozu v lednu 1967 jako trojtřídní s 80 dětmi. Patří mezi klasické sídlištní mateřské školy, které se v té době stavěly. Je postavena na pozemku s pěknou velkou zahradou, kde nedoléhá ruch z ulice a kde můžeme bezpečně s dětmi pobývat, pozorovat drobné živočichy a změny v přírodě a využívat přírodní rozmanitý terén v   každém ročním období. S postupnou výstavbou panelových domů a velkým počtem dětí na sídlišti se naše MŠ stala velmi malou .Z tohoto důvodu se v říjnu 1976 začala stavět druhá budova se dvěma prostornými třídami, které se již v září 1977 zaplnily dětmi. Obě budovy jsou průchozí, spojené menší prosklenou halou. Průchozí místnost se stala vítanou dílnou pro práce s netradičním materiálem a je zde také umístěn rehabilitační kuličkový bazén, který je, k radosti dětí, využíván během celého roku. Mateřská škola bývala řadu let přeplněná , do čtyř tříd docházelo až 125 dětí. Ke konci minulého století se situace změnila a počet narozených dětí se postupně snižoval natolik, že od školního roku 2001/2002 se MŠ stala opět trojtřídní, čtvrtá třída se užívala jako tělocvična. Výhodou byl prostor pro pohyb dětí v interiéru. Od 1.1.2001 získala naše škola právní subjektivitu – příspěvková organizace, zřizovatelem je Město Slavičín. Postupně však dětí opět přibývalo a od školního roku 2009/10 musela být tělocvična zrušena a znovu vybavena jako čtvrtá třída pro děti. Obě staré budovy procházely postupnou přeměnou – několik let po sobě se o hlavních prázdninách po částech vyměňovala okna, nábytek pro děti, opravila zatékající střecha. V roce 2018 jsme se konečně dočkali i nové fasády a ze staré šedé ponuré budovy se k radosti dětí najednou vyloupla veselá pastelková školka. Se změnou státní správy byla zastupitelstvem města Slavičína s platností od 1.1.2003 k našemu zařízení přiřazena mateřská škola Hrádek na Vlárské dráze a tak bylo získáno odloučené pracoviště s jednou třídou a kapacitou 28 dětí. Tato MŠ stojí téměř uprostřed místní části Slavičína – Hrádku v pěkném klidném prostředí, s velkou vybavenou zahradou, která byla v roce 2015 zrekonstruována na zcela přírodní. V roce 2016 proběhla na tomto pracovišti rekonstrukce střechy a fasády.