Close

Distanční výuka

Distanční vzdělávání v Mateřské škole Nevšová

V případě uzavření MŠ v důsledku špatné epidemiologické situace nebo krizového stavu, rozhodnutím ředitele školy nebo krizového štábu si budou děti plnit povinné předškolní vzdělávání distančně.

  • Mš bude komunikovat se zákonnými zástupci dítěte pomocí e-mailové pošty a telefonicky.
  • Rodičům budou pravidelně zasílány didaktické materiály ke vzdělávání vycházející z ŠVP PV Škola hrou.

Pro všechny děti, které plní povinnou předškolní docházku, a které z důvodu nemoci nebo důvodů rodinných více než dva dny v týdnu nenastoupí do Mš, bude vždy poskytnuta složka úkolů po návratu do Mš nebo po vzájemné dohodě v průběhu nemoci. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni s dítětem úkoly vypracovat doma a vrátit učitelkám. Úkoly pro děti budou totožné s těmi, které budou plnit i děti přítomné v Mš. Tyto vypracované úkoly budou zařazeny do portfolia dítěte.

Děkujeme za spolupráci