Close

Distanční výuka

Distanční vzdělávání v Mateřské škole Hrádek

V případě uzavření MŠ v důsledku špatné epidemiologické situace, rozhodnutím ředitele školy ve spolupráci se zřizovatelem, nebo rozhodnutím Krizového štábu, budou děti plnit povinné předškolní vzdělávání distančně. MŠ komunikuje s rodiči pomocí emailu, telefonicky, či prostřednictvím uzavřené messengerové skupiny. Rodičům budou nabízeny materiály ke vzdělávání vycházející ze Školního vzdělávacího programu naší MŠ nazvaného Škola hrou. Do tohoto vzdělávání mohou být zapojeny samozřejmě i děti mladší, v takovém případě bude nabídka obsahovat i náměty pro děti menší. Zpětnou vazbou jsou pak zasílané fotografie s výsledky práce, které jsou pak inspirací a motivací pro další děti i jejich rodiče. Děti předškolní pak při znovuotevření MŠ přinesou své práce do školky, kde budou zařazeny do jejich Portfólií.

Pro všechny děti plnící povinnou předškolní docházku, pak platí podobná pravidla i při běžném provozu MŠ. Když z důvodu nemoci, či jiné příčiny do školky nedochází, má připraveny ve skříňce materiály k úkolům, které ostatní děti v daném týdnu plnily. Rodiče jsou povinni složku vyzvednout v době otevření MŠ pro rodiče, vypracovat s dětmi doma a po návratu do MŠ odevzdat paní učitelce. Při dlouhodobější nepřítomnosti pak úkoly vyzvedává každý týden. Tyto úkoly pak budou po odevzdání zařazeny do Portfólia dítěte.

V tomto režimu distanční výuku zahajujeme od pátku 17.9. 2021.

Děkujeme za spolupráci.