Close

Distanční výuka

Distanční vzdělávání v Mateřské škole Vlára

V případě uzavření MŠS v důsledku špatné epidemiologické situace nebo krizového stavu, rozhodnutím ředitele školy nebo krizového štábu si budou děti plnit povinné předškolní vzdělávání distančně.

• MŠS bude komunikovat se zákonnými zástupci dítěte pomocí e-mailové pošty a telefonicky,

•rodičům budou pravidelně poskytovány didaktické materiály ke vzdělávání vycházející z ŠVP PV Škola hrou.

V rámci komplexnosti distančního vzdělávání dětí v MŠS budou do tohoto vzdělávání zapojeny také mladší děti. V takovém případě bude nabídka rozdělena podle věku dětí.

 

 

Pro všechny děti, které plní povinnou předškolní docházku, a které z důvodu nemoci, nebo důvodu rodinných více než dva dny v týdnu nenastoupí do MŠ bude vždy v pátek připravena složka úkolů ve skříňce v šatně. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni tuto složku vyzvednout (vždy jen v čase, kdy je MŠ otevřena pro rodiče) a vypracovat s dětmi doma. Tuto složku s vypracovanými úkoly, prosím, přineste zpět učitelkám. Nejlépe v časovém režimu jednoho týdne. Úkoly pro děti budou totožné s těmi, které budou plnit i děti přítomné v MŠ. Tyto vypracované úkoly budou zařazeny do portfolia dítěte. Distanční výuku začínáme od pátku 17.9.2021.

 

Děkujeme za spolupráci.